Sunday, May 25, 2014

ASMODZ V2 - Hack Avatar Star 27/5 Fix apexLink Download: http://chimbay.net/5482474

Hướng Dẫn :
  1.Download về rồi giải nén.
  2.Bật ASMODZ.exe lên
  3.vào game


Lưu ý : Phím tắt bật chức năng không được nhạy,các bạn bấm F9 rồi bắn 1 phát xem hack được bật chưa,nếu chưa thì cứ tiếp tục đến khi nào có thì thôi

Friday, May 23, 2014

Hack Avatar start 2.3 new 23/5/2014

+Fix loi RunTime
Hướng dẫn
- Tải về giải nén ASpro.exe va ASpro.dll (không cần copy vào thư mục AS)
-Vao Game TRuoc nhe luc chon nhan vat
- Mỏ File ASPro.exe lền sao đó vào game(hack se tu tat)
 - Chọn chức năng (chọn chức năng có thể bắt tắt khi trong game)Tuesday, May 13, 2014

[Hack Avatar Star] Aspro Fix Apex ,window 7,winxp 2.2 13/5/2014

+Fix loi RunTime
Hướng dẫn
- Tải về giải nén ASpro.exe va ASpro.dll (không cần copy vào thư mục AS)
- Mỏ File ASPro.exe lền sao đó vào game(hack se tu tat)
 - Chọn chức năng (chọn chức năng có thể bắt tắt khi trong game)Thursday, April 24, 2014

[Hack Avatar Star] Aspro Fix Apex ,window 7,winxp 2.1 24/4/2014

+Fix loi RunTime
Hướng dẫn
- Tải về giải nén ASpro.exe va ASpro.dll (không cần copy vào thư mục AS)
- Mỏ File ASPro.exe lền sao đó vào game
 - Chọn chức năng (chọn chức năng có thể bắt tắt khi trong game)Tuesday, April 15, 2014

[Hack Avatar Star] Aspro Fix Apex 1.9 20/4/2014

Hướng dẫn
- Tải về giải nén ASpro.exe va ASpro.dll (không cần copy vào thư mục AS)
- Mỏ File ASPro.exe lền sao đó vào game
 - Chọn chức năng (chọn chức năng có thể bắt tắt khi trong game)Sunday, March 30, 2014

[ Hack Avatar Star ] ASPro V1.8 13/4/2014

Hướng dẫn
- Tải về giải nén ASpro.exe va ASpro.dll (không cần copy vào thư mục AS)
- Mỏ File ASPro.exe lền sao đó vào game
 - Chọn chức năng (chọn chức năng có thể bắt tắt khi trong game)